top of page

HOE DOET SO CREATION HET?

Het maakt nogal wat uit of je me belt voor één foto, één persbericht of geluid en beeld van één kleinschalig evenement – of dat je het hele communicatiebeleid van je organisatie wilt laten vaststellen en uitvoeren.

Want ik zet graag mijn tanden in grote strategische projecten, maar zeker ook in kortlopende opdrachten. Die combinatie vind ik leuk, houdt het fris. In beide gevallen zorg ik voor een strakke bewaking van budget en planning. Dat biedt jou duidelijkheid en maakt het mogelijk om flexibel te zijn – hoe beter de organisatie van het communicatietraject, hoe gemakkelijker het is om waar nodig bij te sturen.

Voor wat betreft projecten die vragen om een stevig fundament, beginnen we vanzelfsprekend bij jou. Wat je wilt bereiken en waarom? Waarna ik samen met jou je omgeving in kaart breng. Zo leggen we de basis voor een sterke strategie en vervolgens voor het verhaal dat jij en ik gaan vertellen. Het middelenplan is daarna de logische afronding van al dat voorbereidende werk. Een plan waarin de in te zetten middelen worden beschreven, inclusief de planning, budgetten en doelgroepen.

Die middelen maak ik grotendeels zelf, zeker als het gaat om vormgeving en fotografie. Waar nodig werk ik samen met ervaren en creatieve collega’s, waaronder webbouwers, illustratoren en tekstschrijvers. Zo bied ik je een totaalpakket aan effectieve communicatiemiddelen. 

bottom of page