top of page

Hoe doen we het?

Hoe we te werk gaan? Dat hangt ervan af. 

Het maakt nogal wat uit of je ons belt voor één foto, één persbericht of geluid en beeld van één kleinschalig evenement – of dat je het hele communicatiebeleid van je organisatie wilt laten vaststellen en uitvoeren.

Want ja, we doen grote strategische projecten en kortlopende ‘klusjes’. Die combinatie vinden we zelfs leuk. In beide gevallen zorgen we voor een strakke bewaking van budget en planning. Dat biedt jou duidelijkheid en maakt het mogelijk om flexibel te zijn – hoe beter de organisatie van het communicatietraject, hoe gemakkelijker het is om waar nodig bakens te verzetten.

Voor wat betreft projecten die vragen om een stevig fundament, beginnen we vanzelfsprekend bij jou. Wat je wilt bereiken en waarom? Waarna we samen met jou je omgeving in kaart brengen. Zo leggen we de basis voor een deugdelijke strategie en vervolgens voor het verhaal dat jij en wij gaan vertellen. Het middelenplan is daarna de logische afronding van al dat voorbereidend werk. Een plan waarin de in te zetten middelen worden beschreven, inclusief de planning, budgetten en doelgroepen.

Die middelen maken we grotendeels in eigen huis, zeker als het gaat om vormgeving, evenementen, redactie en fotografie. Met hetzelfde gemak werken we samen met collega’s. Zo bieden we je een totaalpakket aan communicatiemiddelen. 

bottom of page